51-55 cm
KOHAKU

Juara 1
1419
Kohaku, 55 cm
Pemilik: H Ahmad Abbas - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 2
1107
Kohaku, 55 cm
Pemilik: Jhon Gunawan - Bandung
Handling: Tropikal Koi Centre

Juara 3
1390
Kohaku, 52 cm
Pemilik: Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre


TAISHO SANSHOKU

Juara 1
1393
Taisho Sanshoku, 55 cm
Pemilik: Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre


SHOWA SANSHOKU

Juara 1
131
Showa Sanshoku, 53 cm
Pemilik: Bli Totok - Medan
Handling: Koiraya Indonesia


SHIRO UTSURI

Juara 1
1374
Shiro Utsuri, 53 cm
Pemilik: Danny Liu - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 2
212
Shiro Utsuri, 54 cm
Pemilik: Aji - Garut
Handling: Najwa Koi

Juara 3
213
Shiro Utsuri, 55 cm
Pemilik: Aji - Garut
Handling: Najwa Koi


KOROMO

Juara 1
784
Koromo, 52 cm
Pemilik: Kopi dan Koi - Jogja
Handling: Kopi dan KoiKINGINRIN A

Juara 1
448
Kinginrin A, 53 cm
Pemilik: Dede dermawan - Jakarta
Handling: Tomodachi koi


KUJAKU

Juara 1
1003
Kujaku, 54 cm
Pemilik: Sofyan - Tasikmalaya
Handling: Angels koi


TANCHO

Juara 1
673
Tancho, 54 cm
Pemilik: Doddy - Bali
Handling: Japan Direct Koi Center

Juara 2
911
Tancho, 55 cm
Pemilik: Dua Ikan - Bandung
Handling: LuDo Koi

Juara 3
995
Tancho, 55 cm
Pemilik: Sofyan - Tasikmalaya
Handling: Angels koi


KINGINRIN B

Juara 1
521
Kinginrin B, 52 cm
Pemilik: ARA NISHIKIGOI - CIANJUR
Handling: SCK & TASIKIGOI

HI KI UTSURIMONO

Juara 1
1292
Hi Ki Utsurimono, 55 cm
Pemilik: ADRIYAN - SURABAYA
Handling: SCK & TASIKIGOI

Juara 2
1293
Hi Ki Utsurimono, 55 cm
Pemilik: ADRIYAN - SURABAYA
Handling: SCK & TASIKIGOISHUSUI

Juara 1
433
Shusui, 53 cm
Pemilik: Dede dermawan - Jakarta
Handling: Tomodachi koi

Juara 2
508
Shusui, 52 cm
Pemilik: Beddy Suwendi - Jakarta
Handling: Twin Koi


ASAGI

Juara 1
1010
Asagi, 55 cm
Pemilik: Sofyan - Tasikmalaya
Handling: Angels koi


HIKARI MUJIMONO

Juara 1
1407
Hikari Mujimono, 52 cm
Pemilik: Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 2
635
Hikari Mujimono, 52 cm
Pemilik: Adria Effendy - Tanjung Pinang
Handling: Japan Direct Koi Center

Juara 3
800
Hikari Mujimono, 55 cm
Pemilik: Kopi dan Koi - Jogja
Handling: Kopi dan Koi


MUJIMONO

Juara 1
1017
Mujimono, 55 cm
Pemilik: Rangga Pramadita - Tasikmalaya
Handling: Winter Koi

Juara 2
1369
Mujimono, 53 cm
Pemilik: Singgih - Semarang
Handling: SCK & Tasikigoi

Juara 3
1345
Mujimono, 55 cm
Pemilik: Fikar - Jember
Handling: SCK & Tasikigoi


KINGINRIN C

Juara 1
1526
Kinginrin C, 55 cm
Pemilik: Ny. Natalia - Tegal
Handling: Kiren Koi Centre

Juara 2
1291
Kinginrin C, 53 cm
Pemilik: ADRIYAN - SURABAYA
Handling: SCK & TASIKIGOI

Juara 3
453
Kinginrin C, 55 cm
Pemilik: ALAN DEHA - Kuningan
Handling: KKC ft TJSkoi