21-25 cm
KOHAKU

Juara 1
356
Kohaku, 25 cm
Pemilik: Bayu ap semarang - Semarang
Handling: Bashoka

Juara 2
1098
Kohaku, 23 cm
Pemilik: Jhon Gunawan - Bandung
Handling: Tropikal Koi Centre

Juara 3
868
Kohaku, 25 cm
Pemilik: Wongko koi - Cirebon
Handling: KKC ft TJSkoi


TAISHO SANSHOKU

Juara 1
408
Taisho Sanshoku, 25 cm
Pemilik: Arief Tria - Palembang
Handling: Miyuki X NKK

Juara 2
714
Taisho Sanshoku, 25 cm
Pemilik: Arkanbia - Bandung
Handling: Garuda Koi

Juara 3
596
Taisho Sanshoku, 25 cm
Pemilik: Davidrieko Koi - Sukabumi
Handling: Ihsan Koi


SHOWA SANSHOKU

Juara 1
471
Showa Sanshoku, 25 cm
Pemilik: Inisial DD - Jakarta
Handling: Miyuki X NKK

Juara 2
432
Showa Sanshoku, 25 cm
Pemilik: James Hady - Bali
Handling: Miyuki X NKK

Juara 3
954
Showa Sanshoku, 24 cm
Pemilik: Ahmad raihan - Malang
Handling: Naga hitam


SHIRO UTSURI

Juara 1
555
Shiro Utsuri, 25 cm
Pemilik: Raylene Putuku / Robby Hartono - Jakarta
Handling: Bless Koi Centre

Juara 2
719
Shiro Utsuri, 25 cm
Pemilik: F Pujo - Palembang
Handling: SGM Nishikigoi

Juara 3
630
Shiro Utsuri, 23 cm
Pemilik: Gi Koi Farm - Tulungagung
Handling: GIES KOI


KOROMO

Juara 1
1008
Koromo, 23 cm
Pemilik: Farda Amira najwa - Tulungagung
Handling: Gies koi

Juara 2
1078
Koromo, 25 cm
Pemilik: Indhira - Ciamis
Handling: Bolang koi

Juara 3
761
Koromo, 25 cm
Pemilik: Priandika - Jakarta
Handling: Mizuri Koi


GOSHIKI

Juara 1
1094
Goshiki, 22 cm
Pemilik: Jhon Gunawan - Bandung
Handling: Tropikal Koi Centre

Juara 2
849
Goshiki, 24 cm
Pemilik: Koido - Bandung
Handling: Pajarkoi

Juara 3
839
Goshiki, 23 cm
Pemilik: Koido - Bandung
Handling: Pajarkoi


KINGINRIN A

Juara 1
704
Kinginrin A, 25 cm
Pemilik: Gies Koi Cilacap - Cilacap
Handling: Gies Koi Cilacap

Juara 2
748
Kinginrin A, 24 cm
Pemilik: Arkanbia - Bandung
Handling: Garuda Koi

Juara 3
232
Kinginrin A, 25 cm
Pemilik: Wawan - Bandung
Handling: Latiss koi feat yang koi


KUJAKU

Juara 1
1019
Kujaku, 22 cm
Pemilik: bayu ap (semarang) - Semarang
Handling: Amadeus koi partner

Juara 2
1158
Kujaku, 25 cm
Pemilik: Sakti Fish Farm - Ciamis
Handling: Evan Metro

Juara 3
106
Kujaku, 25 cm
Pemilik: Ikhsan Rama - Jogja
Handling: Kopi dan Koi


TANCHO

Juara 1
764
Tancho, 23 cm
Pemilik: Priandika - Jakarta
Handling: Mizuri Koi

Juara 2
867
Tancho, 25 cm
Pemilik: Daffi Allatif - Sukabumi
Handling: Awenkkoi

Juara 3
1115
Tancho, 25 cm
Pemilik: Diamond Koi - Bandung
Handling: Evan Metro


KINGINRIN B

Juara 1
19
Kinginrin B, 25 cm
Pemilik: Eza koi farm - Cirebon
Handling: KKC ft TJSkoi

Juara 2
681
Kinginrin B, 25 cm
Pemilik: Koi Kings - Blitar
Handling: JJ Team

Juara 3
436
Kinginrin B, 25 cm
Pemilik: Adi koi - Karawang
Handling: Bashoka


HIKARI MOYOMONO

Juara 1
782
Hikari Moyomono, 25 cm
Pemilik: Ivo WSP - Lumajang
Handling: Ohayou Koi

Juara 2
77
Hikari Moyomono, 25 cm
Pemilik: Armada Jaya Koi - banjar
Handling: CKF17

Juara 3
247
Hikari Moyomono, 22 cm
Pemilik: Egy - Tangerang
Handling: Mizuri Koi


KAWARIMONO

Juara 1
1059
Kawarimono, 22 cm
Pemilik: Sakti Fish Farm - Ciamis
Handling: Evan Metro

Juara 2
60
Kawarimono, 25 cm
Pemilik: D & I Koi Banjar - Banjar
Handling: Albani Koi

Juara 3
979
Kawarimono, 25 cm
Pemilik: Oya Koi - Banjarnegara
Handling: Inu Koi Team


DOITSU

Juara 1
1049
Doitsu, 22 cm
Pemilik: bayu ap (semarang) - Semarang
Handling: Amadeus koi partner

Juara 2
1275
Doitsu, 25 cm
Pemilik: Asako - Garut
Handling: Asako

Juara 3
430
Doitsu, 25 cm
Pemilik: Charlie - Bandung
Handling: Latiss koi feat Yangkoi


HI KI UTSURIMONO

Juara 1
585
Hi Ki Utsurimono, 23 cm
Pemilik: Septian wwf - Karawang
Handling: Bashoka

Juara 2
123
Hi Ki Utsurimono, 25 cm
Pemilik: Kopi dan Koi - Jogja
Handling: Kopi dan Koi

Juara 3
688
Hi Ki Utsurimono, 25 cm
Pemilik: Pranoto Koi - Solo
Handling: JJ Team


BEKKO

Juara 1
235
Bekko, 23 cm
Pemilik: Arief Tria - Palembang
Handling: Mizuri Koi

Juara 2
1169
Bekko, 23 cm
Pemilik: Danur ilham - Semarang
Handling: Amadeus koi partner

Juara 3
454
Bekko, 25 cm
Pemilik: H.Asep Garden Group - Ciamis
Handling: Dani Suux PKG


SHUSUI

Juara 1
253
Shusui, 25 cm
Pemilik: Dali K. Wicaksana - Palembang
Handling: Mizuri Koi

Juara 2
242
Shusui, 25 cm
Pemilik: Victor Ringo - Depok
Handling: Mizuri Koi

Juara 3
178
Shusui, 23 cm
Pemilik: Bayu ap semarang - Semarang
Handling: Bashoka


ASAGI

Juara 1
169
Asagi, 23 cm
Pemilik: Ronal - Karawang
Handling: Bashoka


HIKARI MUJIMONO

Juara 1
941
Hikari Mujimono, 24 cm
Pemilik: Ken Leksono - Jakarta
Handling: Pluto Koi

Juara 2
300
Hikari Mujimono, 23 cm
Pemilik: Michael Suwono - Tangerang
Handling: Onelito Koi

Juara 3
1156
Hikari Mujimono, 25 cm
Pemilik: Dony Pujiantoro - Surabaya
Handling: Gang Koi Underground


MUJIMONO

Juara 1
1296
Mujimono, 25 cm
Pemilik: Pepe - Kuningan
Handling: KKC ft TJSkoi

Juara 2
887
Mujimono, 23 cm
Pemilik: Ahmad raihan - Malang
Handling: Naga hitam

Juara 3
591
Mujimono, 24 cm
Pemilik: Arief Tria - Palembang
Handling: Ihsan Koi


KINGINRIN C

Juara 1
520
Kinginrin C, 25 cm
Pemilik: DAFFA - TUBAN
Handling: SCK & TASIKIGOI

Juara 2
179
Kinginrin C, 25 cm
Pemilik: Miyuki - Bandung
Handling: Albani Koi

Juara 3
616
Kinginrin C, 23 cm
Pemilik: Putu Sapto - Jakarta
Handling: Ihsan Koi